Indoor Eventing Cross

Indoor Eventing Cross Impuls voor Paarden en Pony’s op 8 maart 2020

Ruiters kunnen met pony of paard bij inschrijving kiezen uit 4 verschillende hoogtes van parcours: 60 cm, 70 cm, 80 cm of 90 cm. Hierbij dienen ruiters zelf rekening te houden met eigen ervaring en
mogelijkheden van de combinatie en behaalde klasseringen.

Per hoogte zal een klassement worden opgemaakt en er zijn ereprijzen te winnen.

Inschrijving voor deze indoor eventingwedstrijd kan vanaf 9 januari middels het sturen van een mail naar mailadres: wedstrijden@snorrewind.nl, met de volgende gegevens:
Naam ruiter
Naam paard/pony en categorie (A, B, C, D, E, Paard)
Combinatienummer (KNHS persoonsnummer voor ruiters zonder startpas)
Vereniging
Hoogte parcours

Kosten van deelname zijn €17,50 per ponycombinatie, €22,50 per paardencombinatie en het inschrijfgeld dient bij inschrijving te worden overgemaakt naar bankrekeningnr: NL46RABO0301877777, onder vermelding van “Indoorcross”en naam ruiter en paard/pony.
De inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld ontvangen is, verwerking van de inschrijvingen geschied op volgorde van ontvangst inschrijfgeld.

Bij afmelding voor 21 februari zal het inschrijfgeld volledig teruggestort worden, tussen 21 februari en 29 februari storten wij de helft retour. Bij afmelding na 29 februari zal geen inschrijfgeld worden
geretourneerd.

Manege Snorrewind organiseert het hele jaar door én voorafgaand aan de cross meerdere crosslessen, zowel losse crosslessen al in serieverband, ook voor niet-Snorrewind ruiters met eigen paard/pony.

Het volgen van minimaal twee crosslessen is verplicht voor ruiters uit de Manege Snorrewind springlessen, die starten met een paard of pony van Snorrewind .

 

Download the PDF file .