Zon op Snorrewind

☀️ Zon op Snorrewind! Samen naar groen met Energie Collectief Midden Twente. ECMT is het Energie Collectief voor bewoners uit Hengelo, Borne en Hof van Twente.Manege Snorrewind ligt op de Borkeld omgeven door fraaie natuurgebieden. De manegehallen lenen zich uitstekend voor het plaatsen van zonnepanelen. Manage Snorrewind stelt de daken tot onze beschikking om een lokaal coöperatief project te ontwikkelen. Duurzame energie voor en door lokale inwoners.Op de daken worden ca. 865 zonnepanelen gelegd met een geschatte opwek van 272.000 kWh, genoeg voor zo’n 72 huishoudens.Het ligt in de bedoeling om deze lokaal opgewekte groene stroom direct lokaal te verkopen. Wij onderzoeken de mogelijkheden een marktplaats in te richten waar vraag en aanbod dagelijks gematched worden. Hierdoor weet de gebruiker zeker dat zijn stroom lokaal en duurzaam geproduceerd wordt. Het project wordt op initiatief van ECHT | Energiecoöperatie Hof van Twente ontwikkeld, gerealiseerd en beheerd door ECM-T |Coöperatie Energiecollectief Midden-Twente.Ca. 20% van de benodigde investering wordt gefinancierd door obligaties van € 50,- uit te geven. De obligaties worden in 15 jaar afgelost en jaarlijks beloond met een rentevergoeding van 5% op het openstaande bedrag. Meer info:

https://www.middentwente-energie.nl/projecten/zon-op-snorrewind