Opgave Eventingderby

In 2022 staat 2 maal een outdoor eventingderby op de agenda van Eventing Experience Twente. Deze compacte vorm van de eventingsport biedt een mooie start van een wedstrijdseizoen na de winter (5 en 6 maart 2022) of zomerpauze (27 augustus) en is voor zowel paarden als pony’s.
Daarnaast is het voor de startende eventingruiter een laagdrempelige manier om kennis te maken met de eventing wedstrijdsport.

De wedstrijd bestaat uit de onderdelen springen en cross country en wordt verreden als een 2 fasen parcours. De eerste fase bestaat uit een springparcours met 8 hindernissen waarbij de fouten volgens tabel A worden berekend. De tweede fase bestaat uit een cross country met ongeveer 18 hindernissen waarbij de fouten worden berekend volgens het reguliere eventingreglement. De finish van de 1e fase is de start van de 2e fase. De resultaten van een eventingderby komen niet voor winst- of verliespunten in aanmerking.

In de klasse BB kan bij inschrijving zelf gekozen worden voor de volgende hoogtes:
60 cm (zwart), 70 cm (geel) of 80 cm (groen).
Voor BB-rubrieken gelden dezelfde reglementaire bepalingen als voor de reguliere wedstrijdklassen met uitzondering van de volgende bepalingen:
a. Een startkaart met het desbetreffende paard is niet verplicht.
b. Er bestaat geen verplichting tot het dragen van wedstrijdkleding.
c. Een winstpunt in de klasse B springen is niet verplicht voor deelname.

Verplicht voor deelname aan de klasse BB, B en L zijn de volgende zaken:
a. Deelnemers dienen lid te zijn van de KNHS.
b. Het dragen van een veiligheidshoofddeksel welke voldoet aan de voor de paardensport geldende
veiligheidsnorm is verplicht voor iedereen die zich te paard op het wedstrijdterrein bevindt.
c. Het is verplicht een bodyprotector en rijlaarzen/combinatie jodhpurschoenen met gladleren/gladde
kunstleren chaps te dragen.
d. Het paard waarmee wordt deelgenomen moet geregistreerd (paardenpaspoort) en ingeënt zijn zoals
bepaald in het Algemeen Wedstrijdreglement

Inschrijving in de klassen B en L is alleen toegestaan voor pony- en paardencombinaties die in het bezit zijn van een geldige startpas en minimaal een winstpunt in de klasse B springen.
Er mag zelf gekozen worden voor een klasse. In deze klassen gelden verder de reglementaire bepalingen voor de reguliere wedstrijden.

Tijdens de eventingderby mag een paard maximaal 2 maal worden gestart. Indien 2 maal gestart wordt in dezelfde rubriek dan moet de 2e start HC zijn. (2e ronde + €25,00)

Het inschrijfgeld € 25,00 per start dient bij inschrijving te worden overgemaakt op reknr. NL46RABO0301877777 tnv Manege Snorrewind. Pas na ontvangst van het inschrijfgeld zullen wij de aanmelding verwerken. Bij afmelding door de combinatie binnen 7 dagen voor aanvang blijft inschrijfgeld verschuldigd. Mochten de trainingsdagen door verzwaring van coronamaatregelen toch onverhoopt niet door kunnen gaan, dan storten wij het gehele bedrag retour.

Wij werken volgens de op dat moment geldende Coronaprotocollen van het RIVM en de KNHS. Houd je aan de protocollen en aanwijzingen van Team Snorrewind.

Crosslessen, SGW, Snorrewindcross, Trainingscross en meer: Er worden meerdere keren per jaar diverse evenementen, activiteiten en en lessen gegeven op het terrein van Eventing Experience Twente. Voor meer informatie: www.snorrewind.nl/agenda

Zelf trainen op het terrein van Eventing Experience Twente? Combinaties kunnen via lessen van manege Snorrewind, maar ook zelfstandig of onder begeleiding van een zelf meegebrachte trainer op elk niveau komen trainen. Beginnende crossruiters, maar ook internationaal crossende combinaties hebben inmiddels de weg naar Eventing Experience Twente weten te vinden! Meer info en boeking via www.eventingexperiencetwente.nl