Huisregels

 

Huisregels

 • Tijdens het rijden op het terrein of daarbuiten is het dragen van een veiligheidscap en rijkleding met daarbij behorend voor de paardensport passend schoeisel met hakje verplicht.
 • Ouders/verzorgers van kinderen dienen hun kinderen zoveel mogelijk in de gaten te houden, en te attenderen op de gevaren en risico’s van het spelen op een hippische accommodatie.
 • Het is niet toegestaan om in de stallen,  op fourage (zoals stro-, hooi- en kuilbalen) en machines te spelen. 
 • Er geldt voor de gehele accommodatie een rookverbod. Het rookverbod geldt ook op het paard. Op de veranda mag gerookt worden. Doof goed uw sigaret en ruim uw rommel op.
 • Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen opgevolgd te worden.
 • De stalgangen dienen netjes te zijn en vrij van obstakels. JHarnachement, poetsspullen, gereedschap, poep e.d. moeten direct na gebruik worden opgeruimd in de daarvoor bedoelde ruimtes.
 • Het gebruikte harnachement van iedere combinatie (ook van pensionklanten) dient  na het rijden schoongemaakt te worden. Daarnaast dient dit goed onderhouden te zijn en minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.  
 • Aanwezigen op het terrein dienen zich rustig te gedragen en dienen op veilige afstand van de rijbaan te blijven. Zij mogen zich niet ongevraagd met de gang van zaken tijdens het rijden/instructie bemoeien.
 • Honden zijn welkom, mits aangelijnd. Honden zijn helaas niet toegestaan in de kantine.
 • Tijdens het rijden dienen de rijbaanregels  in acht genomen te worden.
 • Alcoholgebruik voor of tijdens het rijden is niet toegestaan.
 • Klanten en/of vrijwilligers mogen alleen lespaarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- of afzadelen als dit na overleg en onder toezicht van stalpersoneel gebeurt.
 • Klanten en/of vrijwilligers mogen lespaarden en pony’s zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor voldoende kennis en ervaring hebben en de accommodatiehouder hiermee heeft ingestemd.
 • De rijvaardigheid van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen. Ruiters die meegaan met een buitenrit moeten de rijkunst voldoende beheersen. Bij twijfel kan Team Snorrewind dit vooraf bekijken. De accommodatiehouder heeft het recht om een bezoeker die handelt in strijd met de bepalingen van deze huisregels de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.
 • Paarden en pony’s mogen niet gevoerd worden. Dit wordt door het personeel geregeld. Na het rijden mag de ruiter het paard als bedankje een paardensnoepje, wortel of appel geven.  Let op: geen beschimmeld voer of brood geven!
 • Het dragen van teenslippers of schoeisel met open neus is in de stallen en in de buurt van paarden verboden. Het wordt op het hele terrein dringend afgeraden. Dit geldt voor elke bezoeker, dus ook meekomers/grooms!