Uitleg Snorrewind Trofee

Snorrewind Trofee 2017
Van woensdag 14 juni t/m zondag 18 juni juni a.s. is het weer zover, onze jaarlijkse meerdaagse wedstrijd om de Snorrewind Trofee zal worden verreden. Op de oude Trofee staan al de winnaars van ruim 30 jaar Snorrewind Trofee, maar nu was de beker helemaal vol gegraveerd. We hebben alweer een paar jaar een prachtige nieuwe wisselbeker, aangeboden door “Foto Smelt”, van Roel Smelt uit Rijssen.
Er staan weer diverse disciplines op het programma:

individuele dressuur (F-proeven en KNHS-proeven),
verklede viertaldressuur,
individueel springen en
viertal-equipespringen.

Individuele dressuur:
Alle ruiters vanaf beginnend niveau (F1) kunnen meedoen aan deze dressuurproeven.
Bij inschrijving wel even goed de 3 voorkeurpony’s of –paarden en de juiste klasse vermelden. Ook moet je zelf aangeven of er theorie gemaakt moet worden! Zie voor het F-proeven reglement het boekje : “Leren Paardrijden met Plezier” van de FNRS (aan de bar verkrijgbaar voor €14,95). Het invlechten van de paarden en pony’s dient zoveel mogelijk zelf geregeld te worden (er is hulp in de stallen aanwezig), evenals het voorlezen van de proeven.
Voorlezen van F1 en F2 kinderen wordt verzorgd. Alle kinderen F3 en hoger, Jeugd en Volwassenen dienen zelf voor een voorlezer te zorgen.
Het prijzenklassement wordt opgedeeld in leeftijdscategorieën:
Kind (t/m 10 jaar)
Jeugd (11 t/m 17 jaar)
Volwassenen (vanaf 18 jaar)
Alle kinderen winnen een prijs, voor jeugd en volwassenen verdient 1 op de 4 ruiters een prijs.
De ruiters die bij hun paard of pony een KNHS-startpas bezitten en wedstrijden rijden zullen de KNHS-proeven rijden uit het KNHS boekje.

Individueel springen:
Voor de ruiters die F3 of hoger rijden en in de dressuur starten van de Snorrewind Trofee, is er de mogelijkheid om een springparcours te rijden op zondagmiddag 18 juni. Wij hanteren net als bij de springcompetitie het FNRS springen. Vanaf klasse S-30 t/m klasse S-110. Alle foutloze ruiters komen in aanmerking voor een barrage welke op tijd zal worden verreden.
Er zijn weer prijzenklassementen in de verschillende leeftijdsrubrieken: kind, jeugd, volwassenen
1 op de 4 ruiters heeft een prijs.

Snorrewind Trofee:

Om de Snorrewind Trofee 2017 te kunnen winnen moeten de deelnemers op het zelfde paard of pony aan zowel individueel dressuur als individueel springen deelnemen. Per jury berekenen we de gemiddelde score van de hele wedstrijd. Dan kijken we hoeveel punten de ruiters boven of onder dit gemiddelde zitten, dat zijn de dressuurpunten. Daar halen we het aantal behaalde strafpunten van het klassieke parcours af en dan komen we op de eindscores van alle deelnemers aan de Snorrewind Trofee. De ruiter met de hoogste eindscore wordt de winnaar van de Snorrewind Trofee 2017! Bij gelijk geëindigde in punten kijken we naar het resultaat van de barrage.
Viertallen:
Ook voor de viertallen gelden dezelfde regels als andere jaren. Een viertal bestaat uit 4 ruiters en een captain. Zij zullen verkleed en op muziek een viertalproef rijden. Daarnaast moeten minimaal 2 ruiters aan de individuele dressuur deelnemen, waarvan de plus/min-punten t.o.v. het gemiddelde per jury worden meegeteld voor het viertal-resultaat. Ook moet minimaal 1 equipe van 2 ruiters meedoen aan het equipespringen. Ook dat resultaat telt mee voor het viertal. Het team met de hoogste totaalscore mag zich een jaar het Snorrewind Viertal 2017 noemen.

Viertallen met deelnemers met een KNHS-startpas moeten van te voren aangeven welke twee ruiters definitief meetellen voor dressuur en welk equipe voor het springen. Overige viertallen mogen alle ruiters overal voor in-zetten en dan tellen de hoogste 2 dressuurscores en het beste equipe-resultaat.