Recordbedrag acties 2017 voor Villa Joep

a
 

Manege Snorrewind zamelt al een aantal jaren geld in voor Villa Joep, het fonds tegen Neuroblastoom Kinderkanker. Dit jaar werd het recordbedrag van ruim zestien en een half duizend euro binnengehaald. Er werden weer een aantal inzamelingsacties op touw gezet door ruiters, vrijwilligers en door Team Snorrewind. Zo konden ruiters betaald op de foto met hun lievelingspony of -paard. Twee paardrijdende zusjes en hun moeder wisten voor het tweede jaar achtereen bij de AH Neede een actie op touw te zetten, waarbij statiegeldbonnetjes gedoneerd konden worden. Tijdens Halloween werd de derde editie van  de spooktocht georganiseerd.  Wederom een daverend succes, voor zowel deelnemers als spookvrijwilligers! Groepen kwamen vanuit de hele omgeving om mee te lopen aan deze spannende route. aan

Ook weten groepen Snorrewind steeds beter te vinden, als het om de jaarlijkse Hippolon voor Villa Joep gaat. In November stond deze bijzondere jaarlijkse happening op het programma. Een gesponsorde ruiter, fietser en hardloper leggen in estafette een parcours af. Een evenement, dat verder gaat dan de paardensport, en zo meerdere sporten verbindt door het goede doel en de gezamenlijke prestatie. Ook kunnen er elk jaar in december tijdens een gezellige avond kerstbakjes geknutseld worden, waarvan de helft weer worden verhandeld om geld in te zamelen. Ook konden er zelfgemaakte kerstkaarten gekocht worden.  Ook de fooienpot van Snorrewind wordt  jaarlijks gedoneerd aan Villa Joep.

Al een flink aantal jaren spant de zondagmorgen-buitenritgroep zich in voor ons goede doel door in de maand december tijdens verschillende evenementen vrijwillig oliebollen te bakken en te verkopen. Particulieren en bedrijven uit de omgeving bestellen steeds meer zakken van deze lekkernij voor oudejaarsdag, omdat naast de superieure kwaliteit van de bollen, de volledige winst aan Villa Joep  wordt overgedragen. Door het daverende succes moest er dit jaar zelfs een bestelstop voor de laatste dag van het jaar ingesteld worden, omdat er simpelweg niet meer op Oudjaarsdag gebakken kan worden. Ook dit jaar was er meer te snoepen voor het goede doel. In de kantine kon men lange tijd pepernoten kopen en bakten twee jeugdige ruiters en enkele moeders cakes en kruidkoek, die ze tijdens wedstrijden aan de man brachten.  Tijdens de Oudejaarsborrel op de laatste dag van 2017 werd het totaalbedrag van alle activiteiten bekend gemaakt en middels een symbolische cheque overhandigd aan Jelle Renes, ambassadeur van Villa Joep.  Dit jaar mocht hij een recordbedrag van maar liefst € 16.521,21ontvangen uit handen van Manegehoudster Erna Bronsvoort. Renes was zichtbaar ontroerd en wist in een kort betoog nogmaals te benadrukken hoe belangrijk alle binnenkomende gelden zijn voor genezing van Neuroblastoom Kinderkanker. Villa Joep, het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker zorgt ervoor, dat honderd procent van alle donaties ten goede komt aan onderzoek naar genezing van deze ziekte.