Protocol Rhinopneumonie

SNORREWIND PROTOCOL RHINOPNEUMONIE

Voor de komende periode willen we graag een dringend verzoek richten aan:

– onze pensionruiters

– ruiters met eigen paarden van buitenaf

– alle onze relaties die op andere locaties met paarden in contact komen

I.v.m. recente rhino uitbraken willen wij vragen om extra aandacht en oplettendheid te betrachten en zoveel mogelijk onderstaande richtlijnen in acht te nemen. Zonder al te krampachtig te doen kunnen wij allemaal alert en verstandig omgaan met de huidige risico’s, zodat we de kans op besmetting van onze gezonde kudde zo klein mogelijk maken. Belangrijk om te weten is dat contactbesmetting van paard op paard het grootste risico
brengt, maar ook contactbesmetting van paard via mens op paard is een mogelijk risico.

1. Vermijd iedere vorm van direct contact tussen de paarden die bij ons gestald staan en paarden van buitenaf in onze lessen en activiteiten (aan elkaar neuzen, naast elkaar opzadelen e.d.)

2. Vermijd iedere vorm van direct contact tussen paarden tijdens activiteiten die je met je paard bezoekt buiten ons bedrijf (trainingen, wedstrijden, buitenritten e.d.)

3. Vermijd onnodig contact tussen mens en andere paarden, dus voorkom dat jezelf “vreemde” paarden aanraakt of dat “vreemden” jouw paard aanraken.

4. Als je met een paard van buitenaf op ons bedrijf komt voor lessen of activiteiten, loop dan niet zelf of met je paard door onze stallen. Opzadelen kan buiten of in de “horseport” bij de parkeerplaats.

5. Wees alert wanneer je met je paard een locaties buitenaf bezoekt, waar meerdere paarden bijeen komen. Indien daar een paard met duidelijke koudheidsverschijnselen rondloopt is het van groot belang om dit te melden op die locatie, maar ook bij terugkomst bij ons alvorens een paard uit te laden en op stal te zetten. Wij hebben in zo’n geval altijd de mogelijkheid om een paard tijdelijk “in quarantaine” te zetten op ons
bedrijf.

6. Als jijzelf op een andere locatie in aanraking bent geweest met paarden, was dan altijd je handen en doe zoveel mogelijk schone kleding aan voordat je bij onze paarden in de stal komt.

Toelichting overgenomen van Dierenartsenpraktijk Salland.

“Rhinopneumonie is een ziekte die wordt veroorzaakt door een herpes-virus en zich kan uitten in de respiratoire (verkoudheids) vorm, abortusvorm en neurologische vorm. De verschillende vormen kunnen in combinatie voorkomen. Elk jaar zijn er uitbraken van rhino, voornamelijk in het najaar en veel paarden maken een infectie door zonder dat het opvalt. Er is dus geen reden tot paniek, maar wel reden tot waakzaamheid.

Op dit moment is er sprake van de neurologische vorm in ons gebied, aangedane paarden kunnen dan last hebben van verminderde plaatsing van de achterbenen, slappe staart, niet meer kunnen staan en koorts die eventueel wordt voorafgegaan door snotterige neuzen en dikke benen.
Als een paard contact heeft gehad met een besmet paard, kan het 1 tot 10 dagen duren voor hij verschijnselen gaat vertonen. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact tussen de paarden, vieze emmers/ vieze handen en over enkele meters door de lucht.

Voor de neurologische vorm is geen vaccinatie werkzaam.
Het getroffen bedrijf zit momenteel op slot, wat betekent dat er geen dieren meer op of af kunnen. Desondanks kan het virus al verder verspreid zijn. Daarom is het aan te raden gedurende 2 weken je paard geen onnodig contact met andere/nieuwe paarden te laten hebben en zelf handen goed te wassen na contact met andere paarden. Paarden die binnenkort nog wel op wedstrijd gaan idealiter apart huisvesten van thuisblijvende paarden op stal en in geval van twijfel deze paarden twee maal daags temperaturen. Een normale temperatuur van een paard is 37.4 tot 38.0 graden.

Ten slotte: Rhinopneumonie komt vaker voor en heel vaak is de verspreiding gering omdat de ziekte snel wordt opgemerkt. Er is geen reden tot paniek en er zijn maatregelen getroffen om verspreiding te voorkomen. Met goede hygiënemaatregelen zijn veel problemen te voorkomen.