Maatregelen omtrent Coronavirus

Beste Snorrewind ruiters,

Naar aanleiding van de meest recente berichtgeving over de Coronacrisis, zijn wij deze avond met een kleine groep in crisisberaad. We zullen iedereen vanavond nog per mail op de hoogte brengen over de helaas noodzakelijke maatregelen die Snorrewind gaat treffen. Wanneer er hierop wijzigingen zijn, zullen wij je de komende tijd zo snel mogelijk per mail op de hoogte houden. Elke morgen tussen 9 en 12 uur zal een lid van Team Snorrewind op kantoor aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. We verzoeken je om je vragen of opmerkingen zoveel mogelijk per mail te versturen.  Onze maatregelen zullen in elk geval t/m 5 april van kracht zijn. We verzoeken iedereen om de maatregelen van het RIVM omtrent hygiëne en sociale contacten in acht te nemen.

We wensen iedereen wijsheid en gezondheid toe.

Team Snorrewind.