Lesthema week 48 2021

lesthema Pietentraining natuurlijk! Je weet maar nooit of je nog gevraagd wordt om Sinterklaas te helpen volgend weekend dus gaan we deze week oefenen om op daken te rijden, pakjes te bezorgen en meer. De jongste HulpPietjes kunnen een Pietendiploma halen! De springruiterpieten gaan nog een stapje verder want stel dat zij op het paard van Sinterklaas moeten! Daarom gaan zij obstakeltraining volgen! #jeweethetniet #goedvoorbereid #hulppiet #teamsnorrewind