Lesthema week 15 2021

De springlesruiters gaan de ruiterbalans trainen. In de gewone lessen gaan we vierkante voltes en vierkante hoeken rijden…..dat kan toch helemaal niet? #hoedan !?!