Lesthema 2 t/m 8 januari 2017

Een nieuw jaar. En ook dit jaar gaan we weer elke week mooie en toepasselijke lesthema’s bedenken, die aan het begin van de week bekend worden gemaakt via de site, Facebook en in de kantine. Door te werken met lesthema’s komen alle onderdelen van de paardensport ruimschoots en gericht onder de aandacht en kunnen de ruiters zich vooraf voorbereiden om in de les samen met de instructie aan verbetering te werken en gerichte vragen te stellen. De lesthema’s worden op het niveau van de lesgroepen afgestemd. De thema’s worden onder andere gebaseerd op de te komen activiteiten, zodat er ruimschoots geoefend kan worden. Thema’s kunnen per instructeur en per les verschillend ingevuld worden, maar hebben altijd tot doel, om de balans, houding en zit, het rijden in het algemeen en de ontwikkeling in de diverse disciplines te bevorderen. Door te werken met lesthema’s, kan elke ruiter zich verbeteren in meerdere takken van de paardensport. Te denken valt aan lesthema’s als: balans, spel, buiten rijden, houding en zit, vaardigheid, spel, keuze van de groep, keuze van de instructeur, theorie in de praktijk, carroussel, springen, etc

Omdat we allemaal een beetje moeten afkicken van de Kerstvakantie, gaan we deze week nog een beetje plezier maken (en stiekem werken aan onder andere balans en angstoverwinning) met het thema Spel.