Weidegangservice

Voor pensionklanten die hiervoor kiezen, zorgen wij tegen betaling van €30,00 per maand 5 dagen per week (maandag t/m vrijdag) voor weidegang van je paard of pony. Dagelijks wordt je paard max. ca. 1,5 uur per dag in de wei gezet, mits de weersomstandigheden dit natuurlijk verantwoord toestaan. Heb je belangstelling voor deze service, meld je dan bij één van onze teamleden.

Daar waar mogelijk zullen wij de groepen van de weidegangservice op vaste tijden naar buiten doen. Dit betekent, dat 3 weilanden op dinsdag, woensdag en donderdag tot 11 uur en op maandag en vrijdag tot 12 uur bezet zijn.